Rakennusteräkset

Rakennusteräkset

Toimitamme kuivaheinää suurpaaleissa ja pienpaaleissa. Kuivaheinämme tulee lähialueen tuottajilta.